[:vi]Dây kết nối Micro 2 đầu canon đực và cái NB-525G/1M[:zh]JSTAR 卡农公母线 调音台线花筒电容麥克风线 NB-525G/1M[:en]JStar XLR Cable microphone extension cables NB-525G/1M[:]

0 Review(s)
in stock
Mã sản phẩm field_5c21f5ceb3345

60.000 

Xóa